Inka Srdcové Eso
"Tara"
Patterdale Terrier
(Xibi Srdcové Eso X Wochele's Freddy)
Chovatel': Zuzana Hodová